Juridische kennisgeving en Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe persoonlijke gegevens op deze website zullen worden beheerd. Het is essentieel dat u dit leest en accepteert voordat u verder navigeert. Wij nodigen u uit om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens op deze website verstrekt. Op deze website worden de persoonlijke gegevens van gebruikers gerespecteerd en beschermd. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gewaarborgd zijn.

We hebben ons best gedaan om een veilige en betrouwbare ruimte te creëren en daarom willen we onze principes met betrekking tot uw privacy delen:

We vragen nooit om persoonlijke informatie, tenzij dit echt nodig is om u de diensten te bieden die u van ons vraagt.

We delen de persoonlijke informatie van onze gebruikers nooit met iemand, behalve om te voldoen aan de wet of in het geval dat we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit gebruiken voor een ander doel dan het doel dat in dit privacybeleid wordt vermeld.

Het moet worden opgemerkt dat dit privacybeleid kan variëren afhankelijk van wettelijke eisen of zelfregulering, dus het wordt geadviseerd dat gebruikers het regelmatig bezoeken. Het is van toepassing in het geval dat gebruikers besluiten om een formulier in te vullen op een van hun contactformulieren waar persoonlijke gegevens worden verzameld. HJN heeft deze website aangepast aan de eisen van de organieke wet 15/1999, van 13 december, bescherming van persoonsgegevens (LOPD), en koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, bekend als het reglement voor de ontwikkeling van de LOPD. Het voldoet ook aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG), evenals de wet 34/2002, van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE of LSSI).

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

 • Identiteit van de verantwoordelijke: JuHeNi International Consulting SL
 • Handelsnaam: HJN Business Brokers (hjn.es)
 • Communicatiekanaal: SellingBusinesses.eu
 • Adres: Paseo de la Castellana, 182 – 9, 28046 Madrid
 • E-mail: info@hjn.es
 • Activiteit: Consultancy en commerciële bemiddelingsdiensten

Voor de toepassing van de eerder genoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen de persoonlijke gegevens die je ons stuurt via de formulieren op de website, worden behandeld als “Commerciële Contacten”. Voor de verwerking van de gegevens van onze gebruikers, implementeren we alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn vastgesteld in de huidige wetgeving.

Principes die we zullen toepassen op je persoonlijke informatie

Bij de verwerking van je persoonlijke gegevens zullen we de volgende principes toepassen die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming: Principes van wettigheid, loyaliteit en transparantie: We zullen altijd je toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden die we je vooraf met volledige transparantie zullen informeren. Gegevensminimalisatie principe: We zullen alleen gegevens vragen die strikt noodzakelijk zijn in relatie tot de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben. Zo min mogelijk. Principe van beperking van de bewaartermijn: de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden van de verwerking, afhankelijk van het doel, zullen we je informeren over de betreffende bewaartermijn, in het geval van abonnementen, zullen we onze lijsten periodiek herzien en degenen die gedurende een aanzienlijke tijd inactief zijn, verwijderen. Principe van integriteit en vertrouwelijkheid: Je gegevens worden behandeld op een manier die een adequate beveiliging van persoonlijke gegevens garandeert en vertrouwelijkheid garandeert. Je moet weten dat we alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot of misbruik van de gegevens van onze gebruikers door derden te voorkomen.

Hoe hebben we je gegevens verkregen?

De persoonlijke gegevens die we verwerken bij HJN Business Brokers komen van:

 • Contactformulier
 • Uitdrukkelijk verzoek van de klant (e-mail, telefoon)

Wat zijn je rechten als je ons je gegevens verstrekt?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of HJN al dan niet persoonsgegevens verwerkt die mij betreffen. Geïnteresseerde partijen hebben het recht om:

 • Toegang vragen tot de persoonlijke gegevens met betrekking tot de betrokkene
 • Vragen om correctie of verwijdering
 • Vragen om beperking van de verwerking
 • Bezwaar maken tegen de verwerking
 • Vragen om de overdraagbaarheid van de gegevens

Geïnteresseerden kunnen toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens, evenals de correctie van onjuiste gegevens aanvragen of, indien van toepassing, vragen om verwijder ing ervan wanneer, onder andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Onder bepaalde omstandigheden kunnen betrokkenen vragen om de verwerking van hun gegevens te beperken, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. Onder bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. HJN Business Brokers zal de gegevens niet verder verwerken, tenzij om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Als betrokkene heb je het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om ze over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking wanneer:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming
 • De gegevens zijn verstrekt door de betrokkene.
 • De verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen.

Bij het uitoefenen van je recht op gegevensoverdraagbaarheid heb je het recht dat persoonsgegevens direct van verantwoordelijke naar verantwoordelijke worden overgedragen, indien dit technisch mogelijk is. De betrokkenen hebben ook recht op effectieve rechterlijke bescherming en kunnen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, in dit geval het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, als ze van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in strijd is met de Verordening.

Met welk doel verwerken we je persoonlijke gegevens?

HJN Business Brokers zal je gegevens alleen gebruiken om een zakelijke relatie te vestigen en informatie te sturen over onze zakelijke dienstverlening. Op deze website zijn er verschillende systemen voor het verzamelen van persoonlijke informatie en we behandelen de informatie die ons wordt verstrekt door geïnteresseerden met het volgende doel voor elk opvangsysteem (formulieren): Contactformulier: We vragen om de volgende persoonlijke gegevens: Naam, E-mail, om te reageren op de vereisten van de gebruikers van HJN Business Brokers. Bijvoorbeeld, we kunnen deze gegevens gebruiken om te reageren op je verzoek en om vragen, klachten, opmerkingen of zorgen te beantwoorden die je kunt hebben met betrekking tot de informatie opgenomen op de website, de diensten die worden verleend via de website, de verwerking van je persoonsgegevens, vragen met betrekking tot de wettelijke teksten opgenomen op de website, evenals alle andere vragen die je kunt hebben die niet onderworpen zijn aan de contractvoorwaarden. We informeren je dat de gegevens die je ons verstrekt zullen worden opgeslagen op de servers van SERED.NET (provider van HJN Business Brokers) binnen de EU. Dienstverleningsformulier: We vragen om de volgende persoonlijke gegevens: Naam, E-mail, Telefoon, Adres, om een ​​van de diensten aan te vragen die HJN Business Brokers beschikbaar stelt aan haar gebruikers. De verzamelde informatie zal het mogelijk maken om de betreffende service aan te vragen voor een mogelijke offline verwerking. Verzoeken worden per e-mail beantwoord. De website maakt geen directe betalingen mogelijk. We informeren je dat de gegevens die je ons verstrekt zullen worden opgeslagen op de servers van SERED.NET (provider van HJN Business Brokers) binnen de EU.

Er zijn andere doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken:

Om te garanderen dat de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving worden nageleefd. Dit kan het ontwikkelen van tools en algoritmes omvatten die deze website helpen de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen.

Om de diensten die deze website aanbiedt te ondersteunen en te verbeteren.

Ook worden er andere niet-identificeerbare gegevens verzameld die worden verkregen door sommige cookies die op de computer van de gebruiker worden gedownload wanneer hij op deze website surft, zoals uiteengezet in het cookiebeleid.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679, zal het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens van de gebruikers van de website en de abonnees. HJN Business Brokers verkoopt, verhuurt of geeft geen persoonlijke gegevens door die de gebruiker kunnen identificeren, noch zal het dat in de toekomst doen aan derden zonder voorafgaande toestemming. Echter, in sommige gevallen kunnen er samenwerkingen met andere professionals worden aangegaan, in welk geval de gebruikers toestemming zal worden gevraagd, waarbij zij worden geïnformeerd over de identiteit van de medewerker en het doel van de samenwerking. Dit zal altijd gebeuren met de strengste veiligheidsnormen.

Remarketing

De remarketingfunctie stelt ons in staat om mensen te bereiken die eerder HJN Business Brokers hebben bezocht en een specifieke doelgroep te koppelen aan een specifieke boodschap. Remarketing is een methode om gebruikers die onze site hebben bezocht, opnieuw te laten bezoeken. Als gebruiker van HJN informeer ik je dat we informatie verzamelen voor deze remarketingfunctie op HJN Business Brokers. De informatie die we verzamelen dankzij deze functie wordt verzameld door de cookies van Facebook. Je kunt de gegevens die deze cookies verzamelen vinden in de volgende privacybeleid van elke dienst:

Facebook en Google

Als je niet wilt dat je informatie wordt verzameld door deze cookies, kun je het gebruik van Google-cookies uitschakelen via de advertentie-instellingen van Google. Je kunt ook het gebruik van cookies van een derde partij uitschakelen via de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative. Dit soort diensten stelt je in staat om te interageren met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website. De interacties en de informatie die door deze website wordt verkregen, zullen altijd onderworpen zijn aan de privacy-instellingen van de gebruiker op elk sociaal netwerk. In het geval dat er een dienst wordt geïnstalleerd die het mogelijk maakt om te interageren met sociale netwerken, is het mogelijk dat deze, ook al gebruiken de gebruikers de dienst niet, webverkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina’s waarop ze zijn geïnstalleerd.

Facebook-advertenties

Op HJN Business Brokers gebruiken we Facebook-advertenties, het advertentieplatform van Facebook, waarmee we campagnes en advertenties kunnen maken. Bij het maken van een advertentie, kunnen we het publiek segmenteren op basis van:

Locatie

Demografische gegevens (leeftijd, geslacht, enz.)

Interesses (activiteiten, hobby’s, enz.)

Wat ze online en via andere kanalen kopen

Etc.

De gegevens verkregen via Facebook-advertenties zijn onderworpen aan dit privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker zijn gegevens in het formulier op deze website achterlaat om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. In geen geval zal de informatie afkomstig van Facebook voor een ander doel worden gebruikt.

Legitimatie voor de verwerking van uw gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is: de toestemming. Om contact op te nemen of opmerkingen op deze website te maken, is toestemming met dit privacybeleid vereist. Het prospectieve of commerciële aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die wordt gevraagd, zonder dat de intrekking van deze toestemming de uitvoering van het abonnementscontract beïnvloedt.

Gegevenscategorie

De categorieën gegevens die worden verwerkt zijn identificerende gegevens. Er worden geen speciaal beschermde gegevenscategorieën verwerkt.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard: Zolang de handelsrelatie wordt onderhouden. Totdat er wordt gevraagd om deze te verwijderen door de betrokkene. Periode vanaf de laatste bevestiging van interesse: 1 jaar.

Aan wie zullen uw gegevens worden meegedeeld?

Veel van de tools die we gebruiken om uw gegevens te beheren, worden door derden ingehuurd. Om strikt noodzakelijke diensten te leveren voor de ontwikkeling van de activiteit, deelt HJN Business Brokers gegevens met de volgende aanbieders onder hun respectievelijke privacyvoorwaarden: Google Analytics: een webanalyse-service geleverd door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware wiens hoofdkantoor zich bevindt op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, die tekstbestanden zijn die op uw computer worden geplaatst, om HJN te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie gegenereerd door de cookie over uw gebruik van HJN (inclusief uw IP-adres) zal rechtstreeks worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Hosting: SERED.NET (XTUDIO NETWORKS, S.L.U.), gevestigd in Spanje. Meer informatie op: https://sered.net/ (XTUDIO NETWORKS, S.L.U.). XTUDIO NETWORKS, S.L.U.. verwerkt de gegevens met het doel zijn hostingdien sten aan het bedrijf te leveren.

Surfen

Bij het surfen op HJN Business Brokers kunnen niet-identificeerbare gegevens worden verzameld, die IP-adressen, geografische locatie (ongeveer), een record van hoe diensten en sites worden gebruikt en andere gegevens kunnen bevatten die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Onder de niet-identificeerbare gegevens bevinden zich ook de gegevens gerelateerd aan uw surfgedrag via diensten van derden. Deze website maakt gebruik van de volgende analyse diensten van derden: Google Analytics Facebook binnenin We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers rond de site te volgen en om demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersbasis als geheel.

Geheimhouding en beveiliging van de gegevens

HJN Business Brokers verbindt zich ertoe om bij het gebruik en de verwerking van de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens van de gebruikers, hun vertrouwelijkheid te respecteren en ze te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, evenals om te voldoen aan haar verplichting om deze te bewaren en alle maatregelen te nemen om de verandering, het verlies, de behandeling of ongeautoriseerde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze website bevat een SSL-certificaat. Het is een beveiligingsprotocol dat ervoor zorgt dat uw gegevens op een integere en veilige manier worden overgedragen, dat wil zeggen dat de transmissie van de gegevens tussen een server en een webgebruiker, en in feedback, volledig gecodeerd of gecodeerd is. HJN Business Brokers kan de absolute onneembaarheid van het internet niet garanderen en dus de schending van de gegevens door frauduleuze toegang tot hen door derden. Met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de verwerking, zal HJN Business Brokers ervoor zorgen dat iedereen die door het bedrijf is gemachtigd om de gegevens van de klant te verwerken (inclusief haar personeel, medewerkers en dienstverleners), onder de juiste vertrouwelijkheidsverplichting zal zijn (hetzij een contractuele of wettelijke plicht). Wanneer er een beveiligingsincident optreedt, zal HJN Business Brokers, bij het realiseren ervan, de klant zonder onnodige vertraging moeten informeren en zal zij tijdige informatie gerelateerd aan het beveiligingsincident moeten verstrekken zoals het bekend is of wanneer de klant het redelijkerwijs verzoekt.

Juistheid en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

Als gebruiker bent u de enige verantwoordelijke voor de juistheid en correctheid van de gegevens die u naar hjn.es stuurt, waardoor HJN Business Brokers wordt vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid in dit opzicht. De gebruikers garanderen en reageren, in ieder geval, op de nauwkeurigheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens, en verbinden zich ertoe deze naar behoren bijgewerkt te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of abonnementsformulier.

Aanvaarding en toestemming

De gebruiker verklaart te zijn geïnformeerd over de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, en accepteert en stemt in met de verwerking ervan door HJN Business Brokers op de manier en voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden aangegeven.

Herroepbaarheid

De verleende toestemming, zowel voor de verwerking als voor de overdracht van de gegevens van de belanghebbenden, is te allen tijde herroepbaar door dit te communiceren aan HJN Business Brokers in de voorwaarden die in dit beleid zijn vastgesteld voor de uitoefening van de ARCO-rechten. Deze herroeping heeft in geen geval een terugwerkend effect.

Wijzigingen in het privacybeleid

HJN Business Brokers behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan de praktijken van de industrie. In dergelijke gevallen zal HJN Business Brokers op deze pagina de aangebrachte wijzigingen met redelijke voorafgaande kennisgeving van de implementatie aankondigen.

Commerciële e-mails

Volgens de LSSICE voert het bedrijf geen SPAM-praktijken uit, dus het stuurt geen commerciële e-mails die niet eerder zijn aangevraagd of goedgekeurd door de gebruiker. Daarom heeft de gebruiker in elk van de formulieren op de website de mogelijkheid om zijn uitdrukkelijke toestemming te geven om de nieuwsbrief te ontvangen, ongeacht de commerciële informatie die op een bepaald moment is aangevraagd. In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbindt het bedrijf zich ertoe geen commerciële communicatie te sturen zonder deze naar behoren te identificeren.

 

Document herzien op 26-08-2021

Scroll naar boven